Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - pobierz

Przestrzeganie ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego podczas kontroli dokonują oceny przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiektach pozostających pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrolowane są placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pracy oraz zakłady gastronomiczne. Comiesięczne wyniki kontroli przesyłane są do Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tabela - Monitoring - Styczeń

Tabela - Monitoring - Luty

Tabela - Monitoring - Marzec

Tabela - Monitoring - Kwiecień

Tabela - Monitoring - Maj

Tabela - Monitoring - Czerwiec

Tabela - Monitoring - Lipiec

Tabela - Monitoring - Sierpień

Tabela - Monitoring - Wrzesień

Tabela - Monitoring - Październik

Tabela - Monitoring - Listopad

Tabela - Monitoring - Grudzień

Tabela - Monitoring - Podsumowanie 2016

 

powrot