Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Apel Polskiej Unii Onkologii.
Polska Unia Onkologii, w związku ze zbliżającym się 17 Światowym Dniem Walki z Rakiem, organizuje 4 lutego 2017r. akcję ph. „Dzień Drzwi Otwartych” w ośrodkach onkologicznych w całej Polsce. Podczas akcji promowane będą m.in. badania przesiewowe i inne służące wczesnemu wykrywaniu nowotworów, udzielane będą proste porady onkologiczne oraz prowadzone wykłady i pogadanki na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów.

Profilaktyka chorób nowotworowych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego podejmuje różnorodne działania w ramach profilaktyki chorób nowotworowych, dotyczą one przede wszystkim profilaktyki palenia tytoniu, a wynikają z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024, Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2014-2018, a także profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Profilaktyka palenia tytoniu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego realizuje 4 programy ogólnopolskie o tematyce antytytoniowej
- program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”,
- program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”,
- program „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- program „Bieg po zdrowie”.

Podejmuje także szereg działań skierowanych do ogółu społeczeństwa w ramach:
- Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja)
- Światowego Dnia Rzucania Palenia (17 listopada 2016).
oraz szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej w ramach projektu "Młodzieżowi Liderzy zdrowia - kontra tytoń”.

Prowadzi również monitoring przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996., Nr 10, poz. 55 ze zm).

Profilaktyka Raka Piersi.
W związku z przypadającym 15 października Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego prowadzi działania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi. Pracownicy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzą prelekcje, pogadanki i szkolenia oraz pokazy nauki samobadania piersi wśród różnych grup odbiorców – przede wszystkim młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz kobiet.

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego realizuje program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”, zainicjowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców i opiekunów. Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dziewcząt i chłopców z klas I, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej , wskazuje na ogromną role jaką odgrywa odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia oraz regularne wykonywanie badań cytologicznych.

W odpowiedzi na Apel Polskiej Unii Onkologii Wielkopolskie Centrum Onkologii przeprowadzi akcję profilaktyczno-edukacyjną dla pacjentów szpitala oraz osób zainteresowanych profilaktyką onkologiczną.

W załączeniu program akcji.
Miejsce prowadzenia akcji: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

I. Prowadzenie wykładów na tematy związane z szeroko rozumianą profilaktyką nowotworów (OGRÓD ZIMOWY-mała scena):
10:00-10:05 powitanie uczestników
10:05-10:15 wystąpienie przedstawiciela WOW NFZ
10:15-10:30 wystąpienie przedstawiciela IFMSA
10:30-10:45 prezentacja kulinarna Orkiszowe Pola
10:45-10:55 wystąpienie przedstawiciela Konińskiego Klubu „Amazonki”
10:55-11:05 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Kobiet z problemami onkologiczno ginekologicznymi „Magnolia”
11:05-11:15 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią
11:15-11:35 warsztaty - rehabilitacja na piłkach
11:35-11:50 wykład pt.: „Pomoc psychologiczna w sytuacji choroby nowotworowej”
11:50-12:00 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka
12:00-12:20 wystąpienie wizażysty pt.: „Jak dobrze wyglądać?”
12:20-12:30 wystąpienie przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”
12:30-12:40 wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”
12:40-12:55 wykład pt.: „Nie pal. Nie używaj tytoniu w żadnej postaci.”
12:55-13:10 wykład pt.: „Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia”
13:10-13:25 wykład pt.: „Utrzymuj prawidłową masę ciała.”
13:25-13:40 nauka samobadania piersi na fantomach
13:40-13:55 wykład pt.: „Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco”
13:55-14:00 zakończenie i podsumowanie akcji

II. Prowadzenie pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu (OGRÓD ZIMOWY - stoiska):
1. Udzielanie prostych porad onkologicznych – rozmowa z lekarzem.
2. Rozpowszechnianie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, wydawanie materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną (pomiar tlenku węgla, BMI i tkanki tłuszczowej).
3. Profilaktyka raka piersi (czynniki ryzyka, nauka samobadania piersi, informacje o badaniach profilaktycznych).
4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA) porady zdrowotne, w tym dietetyka, pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi.
5. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ udzielanie informacji dotyczących świadczeń medycznych.
6. Stoisko Konińskiego Klubu „Amazonki”.
7. Stoisko Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”.
8. Stoisko Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka.
9. Stoisko Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”.
10.Stoisko Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.
11.Stoisko Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią.
12.Stoisko Orkiszowe Pola (edukacja żywieniowa i porady).

III. Warsztaty (ROTUNDA):
10:00-12:30 warsztaty makijażu
12:30-13:00 przerwa na obiad dla pacjentów na oddziałach
13:00-15:00 zajęcia z decoupage

IV. Wystawa zdjęć z kalendarza przygotowanego przez Koniński Klub „Amazonki” (hol główny) oraz wystawa zdjęć z kalendarza przygotowanego przez Wielkopolskie Centrum Onkologii (Ogród Zimowy).

V. Zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych
10:30-12:00 zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych w 2 równoległych grupach.

powrot