Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Kierownik : Marek Duszyński
Wykształcenie: mgr inż. ochrony środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Studia podyplomowe: „Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczenia w zakresie chemikaliów – REACH” (IMP w Łodzi), Rzeczoznawca majątkowy (Politechnika Szczecińska).

Oddział Higieny Pracy:
W Oddziale Higieny Pracy zatrudnionych jest 7 osób. Wszystkie zatrudnione osoby związane są swoim wykształceniem z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz nauk chemicznych i biologicznych celem jak najlepszej realizacji zadań z zakresu nadzoru nad zakładami pracy w ramach ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


 

 

powrot