Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

oddzial higieny komunalnej


 

Mariola Bissinger
Kierownik Odddziału Higieny Komunalnej

Wykształcenie wyższe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Mat-Fiz-Chem, Kierunek Chemia. Posiada specjalizację w zakresie higieny i epidemiologii.

Przebieg pracy zawodowej:
1.Od 1976 roku praca w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach jako asystent później kierownik sekcji. W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu pracuje od 1986 roku, Uczestniczyła w wielu seminariach i szkoleniach ogólnopolskich i międzynarodowych, będąc prelegentem wielu konferencji i szkoleń. Jest autorką materiałów pokonferencyjnych, broszur, artykułów w prasie fachowej na tematy dotyczące głównie zagadnień związanych z monitoringiem wody do picia, gospodarki odpadami medycznymi, higieną sanitarną, higieną środowiska, oceną stanu sanitarnego w różnych grupach obiektów użyteczności publicznej. W 2003 roku została członkiem grupy roboczej projektu Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Zdrowia Zawodowego w Szpitalach Publicznych Duńskiego Międzyresortowego Programu Pomocy Środowiskowej dla Krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Przez kilka lat była członkiem krajowych grup eksperckich powołanych przez Główny Inspektorat Sanitarny podczas realizacji projektów Phare i Transition Facility. Jako ekspert i praktyk , wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w czasie swojej wieloletniej pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeszkoliła liczną grupę pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych uczestników szkoleń, warsztatów i kursów specjalizacyjnych na szkoleniach wojewódzkich i ogólnopolskich. Od 2005r do 2013r. pełniła funkcję redaktora ( i autora tekstów) publikacji wymienno-kartkowej : Standardy Techniczne i Sanitarno-Higieniczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej”,wydanej przez wydawnictwo Forum.

 

powrot