Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Występowanie insektów w mieszkaniach jest tematem częstych interwencji, które wpływają do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z problemem tym muszą się zmierzyć osoby mieszkające zarówno w bloku jak i domach wielorodzinnych. Główną rolę w rozprzestrzenianiu owadów odgrywa czynnik ludzki. Mogą one być przenoszone w sprzętach, bieliźnie pościelowej lub rzeczach osobistych. Niewykluczona jest także możliwość ich przemieszania się poprzez ciągi wentylacyjne w budynkach.

Właściciel lub zarządzający daną nieruchomością ma obowiązek utrzymania obiektu w należytym stanie higieniczno – sanitarnym, celem zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczania gryzoni, insektów i szkodników zgodnie z art. 22, ust. 1 z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.).

Jednym z podstawowym zabiegów skutecznie zwalczających insekty jest dezynsekcja. Zabiegi przeprowadzane w częściach wspólnych budynków (tj. klatce schodowej, korytarzy, piwnic) leżą w gestii administratora budynku, natomiast koszty dezynsekcji mieszkań ponoszą lokatorzy. Działania te są skuteczne wówczas, kiedy usunie się źródło wylęgania insektów oraz przeprowadzi skuteczną dezynsekcję w całym pionie mieszkalnym w części wspólnej budynku oraz mieszkań, bowiem insekty przemieszczają się ciągami wentylacyjnymi.

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie przeprowadza tego typu zabiegów, jak również nie zajmuje się rozpoznawaniem insektów. Zabiegi można zlecić wyspecjalizowanym firmom zajmującym się m.in. dezynsekcją, których dane można znaleźć np. na stronach internetowych. Warunki przeprowadzenia zabiegu określają wykonawcy usługi z zakresu DDD (dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji). O wyborze odpowiedniej metody decyduje zleceniodawca i wybiera taką, która w możliwie jak najmniejszy sposób będzie negatywnie wpływać na lokatorów oraz będzie bezpieczna dla domowników. Rodzaj zastosowanego środka dezynsekcyjnego zależy również od typu szkodnika i miejsca jego występowania.

Istnieją również czynności, które możemy sami wykonać, aby zmniejszyć liczbę owadów w mieszkaniu. Można zastosować specjalny preparat do opryskiwania, a potem (ale nie jednocześnie) w miejscach w pobliżu gromadzenia się owadów – zastosować trutki (należy umieścić je z dala od środków spożywczych, ponieważ konkurencja pokarmu znajdującego się w pomieszczeniu obniża skuteczność działania preparatu).

Zwalczanie insektów powinno być prowadzone środkiem, którego aktywność owadobójcza nie spada wraz z upływem czasu, aplikowanym możliwie często. Nowoczesne zwalczanie polega na wykorzystywaniu trutek będących bezpiecznymi dla użytkowników obiektów. Kupując różnego rodzaju preparaty, których celem jest usunięcie insektów należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną dołączoną do produktu, sprawdzić datę ważności zakupionego preparatu oraz upewnić się czy dany specyfik może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych w których przebywają ludzie.

Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budynku mieszkalnego powinien określać regulamin opracowany przez zarządzającego obiektem zobowiązujący lokatorów do jego przestrzegania i stosowania.

 

 

powrót