Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Za stosowanie procedury dezynfekcji środka transportu do przewozu chorych odpowiada odpowiednio przeszkolony pracownik, np. sanitariusz.

Wnętrze środka transportu i wyposażenie w części przeznaczonej do transportu chorego (podłoga, ściany, sufity) powinno być wykonane z materiałów łatwozmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

Mycie i dezynfekcję środka transportu należy przeprowadzić wyłącznie na wydzielonych stanowiskach w miejscach do tego przeznaczonych. Mycie i dezynfekcję środka transportu wykonuje personel bądź inne osoby wyznaczone (firma usługowa).

W przypadku wystąpienia podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej, dezynfekcję przeprowadza się każdorazowo po transporcie pacjenta.

Do dezynfekcji należy stosować wyłącznie preparaty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dobór środków dezynfekcyjnych powinien uwzględniać krótki czas działania, przy szerokim jego spektrum biobójczym.

Postępowanie ze środkami dezynfekcyjnymi powinno być zgodne z informacją producenta środka dezynfekcyjnego.

Czynności mycia i dezynfekcji należy przeprowadzać przy zastosowaniu środków ochrony osobistej.

W przypadku gdy powierzchnia przeznaczona do dezynfekcji jest zabrudzona materiałem biologicznym, dezynfekcję wykonujemy dwukrotnie: przed i po usunięciu zabrudzenia.

Na nosze, podłogę, ściany, szafki - wolne od widocznych zanieczyszczeń biologicznych stosuje się preparat o szerokim spektrum działania rozprowadzając go metodą przecierania, spryskania lub polania, pozostawiając do wyschnięcia. W przypadku zagrożenia prątkami gruźlicy oraz do dezynfekcji brudnych powierzchni nie należy stosować urządzeń spryskujących.

Dezynfekcję odzieży ochronnej i elementów wyposażania karetki (wielokrotnego użytku) dodatkowo powinno się okresowo przeprowadzać w komorach dezynfekcyjnych.

Sprzęt mający kontakt z uszkodzoną skórą należy po dezynfekcji umyć i poddać sterylizacji wg odrębnych procedur.

 

 

powrót