Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Każdy człowiek powinien szczególnie zwracać uwagę na jakość wody, ponieważ jest ona podstawowym źródłem życia i zdrowia. Należy mieć świadomość iż czysta i klarowna woda nie zawsze jest bezpieczna dla zdrowia, za to mętna i lekko zabarwiona nie musi być zagrożeniem dla zdrowia człowieka, może stanowić jedynie dyskomfort organoleptyczny.
Dlatego zawsze należy się upewnić że woda przeznaczona do spożycia pochodzi z bezpiecznego źródła. Wodę właściwej jakości dostarczają przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności oraz inni producenci wody, będący pod stałym nadzorem państwowej inspekcji sanitarnej. Daje to gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego w odróżnieniu od spożywania wody z przypadkowych źródeł, bądź ujęć prywatnych nie kontrolowanych przez służby sanitarne.
Przestrzega się przed korzystaniem z wody z przypadkowych źródeł (jeżeli brak jest informacji o jakości wody): studni publicznych, ogólnodostępnych, źródełek samobijących itd. Woda ze studni na działkach rekreacyjnych najczęściej eksploatowana jest sezonowo, a nie systematycznie przez cały rok, co może być przyczyną jej zanieczyszczenia pod względem bakteriologicznym. W przypadku studni prywatnych warto pomyśleć o okresowym czyszczeniu i dezynfekcji, a także wykonaniu kontrolnych badań jakości wody w laboratoriach o uznanym systemie jakości.
Jeżeli wybieramy się w rejony atrakcyjnie turystycznie, gdzie dostęp do źródeł wody jest ograniczony, zaleca się korzystanie z wód konfekcjonowanych lub w przypadku ich braku należy posiadać odpowiednie środki biobójcze, które przeznaczone są do dezynfekcji wody. Na rynku można znaleźć szereg preparatów dezynfekujących jak: Javel Aqua, Micropur, Aquatabs czy Pantocid, który można zakupić w aptekach.
Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najważniejsze jest zapewnienie mikrobiologicznie bezpiecznej wody do picia, bowiem mikroorganizmy chorobotwórcze są największym zagrożeniem jakości wody do picia, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dlatego też dezynfekcja wody powinna być traktowana priorytetowo.
„Woda jest najważniejsza dla tych, którzy chcą być zdrowi” Hipokrates, 460 p.n.e.

 

 

 

powrót