Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

wsse-poznan

 

Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:

Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:

- Wykaz parametrów i metod badawczych do zatwierdzenia przez PPIS/GPIS   pdf   ms word

- Charakterystyka metod badawczych   pdf   ms word

- Zestawienia wyników badań biegłości  pdf  ms word

- Dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach biegłości oraz wyniki uzyskane w tych badaniach od organizatora badań PT

- Wzory sprawozdań z badań wydawanych przez laboratorium

- Wykaz osób autoryzujących sprawozdania z badań  pdf  ms word

- Lista pracowników upoważnionych do pobierania próbek wody  pdf  ms word