Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Terminy przyjmowania prób do badania kału na obecność pałeczek Salmonella/Shigella

UWAGA!!

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole informuje, że próby do badania kału na obecność pałeczek Salmonella/Shigella w miesiącu CZERWCU 2019r.

będą przyjmowane w następujących dniach:

04.06.2019r. i 11.06.2019r.

W miesiącu LIPCU i SIERPNIU

próby nie będą przyjmowane

 Kolejny pobór prób odbędzie się 03 WRZEŚNIA 2019r.