Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Zarządzenie nr 2/2019

Zarządzenie nr 2/2019  Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Kole z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole