Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Profilaktyka raka piersi w ZSCKR w Powierciu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że dniu 18 marca 2019r.w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, na zaproszenie Dyrektora Pana Marka Sobolewskiego i Pani Koordynator Programów Oświatowo-Zdrowotnych Wiolety Załęskiej pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole przeprowadził szkolenie z zakresu „Profilaktyki Raka Piersi”. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież poznała objawy nowotworu piersi oraz czynniki ryzyka zachorowania, jak również przedstawiono korzyści wynikające z regularnego samobadania. Każda uczestniczka miała możliwość przeprowadzenia samobadania piersi na fantomie wyposażonym guzki imitujące zmiany chorobowe o różnych wielkościach. Zainteresowanie tematyką spotkania oraz zaangażowanie w opanowaniu właściwej techniki samobadania wśród młodych dziewcząt było bardzo duże. Każda uczestniczka spotkania otrzymała instruktaż samobadania w postaci zakładki do książki.