Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Konkurs „ Palić nie palić - oto jest pytanie”

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy, zachęcenie uczniów do twórczej pracy. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Organizatorami konkursu są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego.

Zadaniem konkursowym tegorocznej edycji będzie przygotowanie komiksu, który będzie propagowała zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e -papierosów.

Na etap powiatowy szkoły przesyłają pracelaureata I miejsca do dnia 05.04.2019r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole, ul. Toruńska 72, 62-600 Koło. Zwycięska gra będzie reprezentowała powiat kolski w etapie wojewódzkim.

Przygotowała: Beata Biskupska - st. asystent Oświaty i Promocji Zdrowia w PSSE Koło.

REGULAMIN Konkursu Palić nie palić 2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2