Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Ocena warunków sanitarno-higienicznych podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, iż na terenie powiatu kolskiego zarejestrowano 4 turnusy półkolonii zimowych w miejscu zamieszkania. Jeden turnus został odwołany przez organizatora.

Podczas ferii zimowych, celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży skontrolowano 3 turnusy wypoczynku w miejscu zamieszkania, na których wypoczywało 51 uczestników.

Placówki wypoczynku zimowego oferowały dla uczestników różnorodne zajęcia m.in. warsztaty tworzenia ozdób i pamiątek z masy solnej, warsztaty językowe, warsztaty fotograficzne, w ramach programu „Mądrzy cyfrowi” zajęcia o tematach: Szacunek, Życzliwość, Odpowiedzialność, Odwaga, Uczciwość, wyjście do kina i na basen. Także zorganizowano dwie wycieczki jednodniowe: do Muzeum Mydła w Bydgoszczy (udział w warsztatach mydlanych) oraz do Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (udział w zajęciach - malujemy talerze fajansowe, kwieciste wzory).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdza się, iż placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież były właściwie przygotowane, nie odnotowano uchybień sanitarno-higienicznych, a wypoczynek zimowy przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

Przygotowała: Halina Konyś – starszy asystent ON.HD