Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Patent na bezpieczne ferie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole przypomina o zbliżającym się wypoczynku zimowym dzieci i młodzieży. Część dzieci i młodzieży wyjedzie na wypoczynek poza miejsce zamieszkania, inne spędzą ferie w swojej miejscowości, m.in. na półkoloniach zorganizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, domy kultury, ośrodki sportowe. Organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

W razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych podczas wypoczynku zimowego na terenie powiatu kolskiego podajemy poniżej dane kontaktowe:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole ul. Toruńska 72,  62-600 Koło; telefon: 63/2722279, telefon alarmowy: 695426274

 kodeks

Ulotka „Patent na bezpieczne ferie”

Przygotowała: Danuta Tomczyk – starszy technik ON.HD