Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Kampania „Mam czas rozmawiać"

Światowy Dzień AIDS                      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że w ramach Krajowego Programu Zapobiegania i Zwalczania AIDS Krajowe centrum ds. AIDS kontynuuje kampanię społeczną z roku 2017 pod hasłem „Mam czas rozmawiać”

Kampania jest oparta na idei promowanie międzypokoleniowego dialogu o zdrowiu rodziny w tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. W roku 2018 szczególny nacisk kładzie się na dialog między kobietami, które planują ciążę lub oczekują narodzin dziecka. Działania kampanijne zwieńcza Europejski Tydzień Testowania oraz Światowy Dzień AIDS.

- Informacja o kampanii „Mam czas rozmawiać”

- Plakat

- Spot radiowy kampanii

- Godziny otwarcia PKD