Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora PSSE w Kole z dnia 31.10.2018r. w sprawie ustalenia dnia 24.12.2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Kole.

Zarządzenie nr 9/2018