Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Konkurs „Nie daj szansy AIDS”

plakat

W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 15 edycja konkursu, a zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótki historia o HIV”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o drogach zakażenia i objawach towarzyszących zakażeniu HIV, wskazanie bezpiecznych zachowań chroniących przed zakażeniem HIV, zachęcanie do wykonania testu w kierunku HIV.

Do etapu powiatowego przechodzą laureaci I miejsca wyłonieni w etapie szkolnym, prace należy przesłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole ul. Toruńska 72, 62-600 Koło w terminie do 02.11.2018r. na nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive).

Załączniki:

1.Regulamin konkursu

2. Karta zgłoszeniowa do konkursu,

3. Zgoda opiekuna,

4.Oświadczenie uczestnika.