Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Rekomendacja ARS - czyli jak dbać o miłość

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że  program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych został oficjalnie wpisany do Bazy Programów rekomendowanych, jako program obiecujący. Zamieszczenie programu w Bazie Programów Rekomendowanych potwierdza jego szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu niekorzystnym następstwom stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież i skuteczność oddziaływania w środowisku szkolnym. W załączeniu opinia o programie.

ARS.pdf