Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Grzyby

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzybowym, na targowiskach pojawiają się w sprzedaży świeże grzyby. Czasem trudno odróżnić gatunki jadalne od trujących. Pomyłka może być szczególnie niebezpieczna i mieć tragiczne następstwa, szczególnie w przypadku zbierania grzybów blaszkowatych. W Polsce rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Spotykamy gatunki śmiertelnie trujące, trujące, warunkowo jadalne i jadalne.

Zatrucia grzybami możemy uniknąć, jeżeli:

-          Zachowamy rozwagę i będziemy zbierać tylko gatunki dobrze nam znane.

-          Ze ściółki będziemy wyjmować całe owocniki, zwracając również uwagę na trzon, który zawiera ważne charakterystyczne cechy umożliwiające odróżnienie gatunków trujących od jadalnych.

-          Przy zbieraniu grzybów obejrzymy dokładnie cały owocnik i ustalimy przynależność gatunkową grzyba. W przypadku wątpliwości dany okaz wyrzucimy.

-          Nie będziemy zbierać małych grzybów, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku.

-          Będziemy pamiętać, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe, a muchomory mają blaszki białe.

-          Nie będziemy zbierać olszówek i innych grzybów szkodliwych dla zdrowia, powodujących zaburzenia żołądkowo – jelitowe.

-          Będziemy zbierać grzyby do przewiewnych koszy lub łubianek, nigdy do plastikowych woreczków, gdyż ulegają zaparzeniu, w wyniku czego powstają        w nich substancje trujące.

-          Nie będziemy przechowywać potraw z grzybów nawet w lodówce, pamiętając, że psują się one łatwo i szybko i powstają w nich substancje trujące.

Pamiętajmy, że wszystkie zatrucia objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką. Konieczna jest wtedy pomoc lekarza.

      

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, iż wszystkie grzyby przeznaczone do sprzedaży, m.in. na targowiskach powinny posiadać ocenę klasyfikatora. Taką ocenę będzie można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole w godzinach od 7.30 do 9.00. Ponadto każda osoba zbierająca grzyby w przypadku braku pewności, że zebrane grzyby są jadalne możne skorzystać z porad klasyfikatorów grzybów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole, ul. Toruńska 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 9.00.

Zapraszamy.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Kole

(-) mgr Ewa Lewicka

Specjalista epidemiolog