Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Konkurs „Nie Daj Szansy AIDS”

 

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole  zaprasza do udziału w konkursie na temat profilaktyki HIV/AIDS. Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021. Pomysłodawcą i organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego.

Konkurs pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 14 edycja konkursu, a zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótka historia o HIV”.

Pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź ekipa filmowa licząca maksymalnie 3 osoby. Do etapu powiatowego przechodzą laureaci I miejsca wyłonieni w etapie szkolnym. Prace należy przesłać do PSSE w Kole ul. Toruńska 72, w terminie do 23.10.2017r. na nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest propagowanie wiedzy o drogach zakażenia i objawach towarzyszących zakażeniu HIV, wskazanie bezpiecznych zachowań chroniących przed zakażeniem HIV, zachęcanie do wykonania testu w kierunku HIV.

 

Załączniki:

-regulamin

-zgoda na udział w konkursie.