Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem: „Bądźmy zdrowi"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że w ramach Projektu  „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy” Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  w Poznaniu zorganizowała kolejną edycję konkursu plastycznego na plakat pod hasłem: „Bądźmy zdrowi"

 Konkurs skierowany jest do uczniów II, III klas gimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Zadaniem konkursowym jest opracowanie i wykonanie plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej. Autorem pracy może być tylko jedna osoba, nie będąca laureatem I miejsca etapu powiatowego poprzednich edycji.

Do etapu powiatowego przechodzą laureaci I miejsca z poszczególnych szkół, prace należy przesłać do PSSE w Kole ul. Toruńska 72, w terminie do 23.10.2017r. Ramy czasowe konkursu zawarte są w regulaminie. Bardzo proszę zwrócić uwagę na format wykonanej pracy oraz na sposób opisania prac konkursowych.

W związku powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia.

 

Załączniki:

-regulamin.

-zgoda na udział w konkursie.