Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Dzień 14 sierpnia 2017r.

UWAGA!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole przedkłada informację w związku z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) o wydaniu Zarządzenia nr 6 /2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r, dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole zarządzając co następuje:

Dzień 14 sierpnia 2017r. jest dniem wolnym od pracy.