Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miesiącu lipcu 2017r.

 

                  Wszystkie placówki zostały skontrolowane w zakresie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży. W wyniku kontroli nie stwierdzono zaniedbań w zakresie stanu sanitarnego oraz warunków do utrzymania higieny osobistej uczestników.

                  Na skontrolowanych turnusach zapewniono opiekę zdrowotną: w obiektach znajdowały się apteczki I pomocy oraz pielęgniarka szkolna w jednym obiekcie, wychowawcy półkolonii posiadali ukończone szkolenie z zakresu udzielania I pomocy potwierdzone zaświadczeniami. W przypadkach nagłych zgłoszenie do placówki opieki medycznej

                  W ramach akcji letniej „Bezpieczne Wakacje” w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadzono szereg działań informacyjno-edukacyjnych podczas półkolonii letnich m.in. spotkania wśród uczestników półkolonii - dzieci, młodzieży i kadry pedagogicznej. Wśród uczestników letniego wypoczynku propagowano zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia tytoniu, informowano o szkodliwym wpływie dymu tytoniowego na organizm człowieka. Zachęcano od aktywnego spędzania wolnego czasu. Przypomniano o zasadach higieny i zdrowego odżywiania oraz o bezpiecznym korzystaniu z kąpieli słonecznych. Przeprowadzono dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących bezpiecznych wakacji, bezpiecznej żywności, zasad bezpieczeństwa podczas upałów, Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje, Patent na Bezpieczne Wakacje, Stop Dopalaczom – Nowe Narkotyki.

                  Przeprowadzono również dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i ich rodziców (plakaty, ulotki) dot. zasad bezpieczeństwa podczas upałów, bezpiecznej żywności, profilaktyki antynikotynowej - Nie pal! Nie truj!, Aby Twoje dziecko bezpiecznie spędziło wakacje, Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje, Patent na Bezpieczne Wakacje, Stop Dopalaczom – Nowe Narkotyki.

Sporządziła: Anna Krupińska- st. asystent ON.EP