Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ W KRYTEJ PŁYWALNI W KOLE

 

INFORMACJA O  JAKOŚCI WODY BASENOWEJ 
W KRYTEJ PŁYWALNI W KOLE

na dzień 12.07.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole na podstawie wyników badań wody basenowej pobranej do analizy na Krytej Pływalni w Kole ul. Kolejowa 7, 62-600 Koło w dniu 20.06.2017r. w ramach nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole oraz wyników badań wody basenowej pobranej przez administratora w dniu 12.06.2017r.     i 26.06.2017r.  w ramach kontroli wewnętrznej Krytej Pływalni w Kole

stwierdza,

że woda basenowa na Krytej Pływalni w Kole ul. Kolejowa 7, 62-600 Koło (niecka sportowa, niecka rekreacyjna, wanny jacuzzi oraz brodzik dla dzieci):

  • spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) dla wody w nieckach basenowych,
  • spełnia wymagania fizyko-chemiczne określone w załączniku nr 2 część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) dla wody w nieckach basenowych,
  • mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) dla wody wprowadzanej do niecki basenowej – wanny whirlpool - z systemu cyrkulacji w zakresie liczby mikroorganizmów w temp. 36°C/48h - wynik badania 23 jtk/1ml (dopuszczalna wartość wskaźnika 0-20 jtk/1ml).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w związku ze stwierdzeniem
w badanych próbkach wody wprowadzonej do wanien whirlpool – z systemu cyrkulacji zwiększonej zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 36°C/48h zaleca
kontynuację działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.             w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że woda z basenu kąpielowego (niecka sportowa, niecka rekreacyjna, wanny jacuzzi oraz brodzik dla dzieci)
w badanym zakresie jest bezpieczna do kąpieli na dzień 12.07.2017r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w  Kole

 /-/ mgr Ewa Lewicka

 

Specjalista epidemiolog                                                                                                                                                          

MD