Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Przeciwko paleniu tytoniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że w dniu 8 czerwca 2017  roku w ramach działań związanych z realizacją programu „Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” przeprowadzono szkolenie z profilaktyki antytytoniowej dla pracowników firmy Energo Sp. z o.o.. Uczestnicy szkolenia wysłuchali informacji związanych z problematyką palenia tytoniu, począwszy od historii palenia tytoniu poprzez skutki czynnego i biernego palenia (choroby jakie wywołuje palenie tytoniu), skład dymu tytoniowego. Przedstawiono również zakres strat ekonomicznych spowodowanych paleniem tytoniu oraz niektóre aspekty prawne w świetle nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym e -papierosów.

 Wśród chętnych palaczy dokonano pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera oraz pomiaru ciśnienia tętniczego.

 Podczas szkolenia wykazano zgubny aspekt zdrowotny używania tytoniu,   a także niekorzystny element ekonomiczny oraz rozliczono palaczy z czasu straconego na używanie tytoniu.

IMG 0468

IMG 0472

IMG 0480

IMG 0484

 

Przygotowała: Asystent Oświaty i Promocji Zdrowia w PSSE Koło - mgr inż. Beata Biskupska