Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

RUSZA SZÓSTA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA


W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się już szósta edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” Adresatami Konkursu są uczniowie klas I-III gimnazjów zlokalizowane na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Konkurs skierowany jest zarówno do szkół gimnazjalnych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu. Konkurs jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym) oraz II etap (na poziomie powiatowym) Konkursu zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej w ramach strony internetowej. Już teraz możliwa jest rejestracja szkół zainteresowanych przystąpieniem do Konkursu!
W celu dokonania zgłoszenia oraz uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu zapraszamy na stronę Konkursu www.konkurs.trzymajforme.pl