Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Działania informacyjno-edukacyjne

logo psse 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole prowadząc działania informacyjno- edukacyjne

na terenie powiatu kolskiego, zachęca wszystkie kobiety do wykonywania badań profilaktycznych.

View Service

Rozstrzygnięcie konkursu

logo psse 

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat „Bądźmy Zdrowi“ oraz konkursu pod hasłem

„Nie daj szansy AIDS” na etapie powiatowym.

 

View Service

Badania w kierunku boreliozy

logo psse 

Badania w kierunku boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu wykonuje Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Poznaniu. Badania te są akredytowane.

bolerioza
View Service

OŚWIADCZENIE z dnia 2017.10.30

OŚWIADCZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym z nadzorowanego wodociągu publicznego Koło od dnia 02.01.2017r do dnia 30.10.2017r. 

View Service

KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

logo psse 

KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

trzymajforme
View Service

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole do placówek medycznych świadczących usługi w zakresie szczepień ochronnych

W przypadku  przerw w dostawie energii elektrycznej związanych z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych przypomina się:

- o konieczności postępowania zgodnie z opracowaną i obowiązującą w placówce procedurą zabezpieczenia preparatów szczepionkowych do realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, polegającą na przetransportowaniu odpowiednio zabezpieczonych szczepionek zgodnie z zachowaniem łańcucha chłodniczego (tj. w temp. Od +2 do +8 C.

O zaistniałej nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole drogą elektroniczną pod adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub telefonicznie pod numerami:

695-426-274; 603-606-209.

INFORMACJA DLA DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, iż w sytuacji wystąpienia braku dostaw prądu należy zabezpieczyć żywność wymagającą warunków chłodniczych. W zakładach należy prowadzić stały monitoring temperatury ww. żywności.

W przypadku przekroczenia temperatury podanej przez producenta na opakowaniu podczas magazynowania artykułów spożywczych należy wycofać z obrotu zgodnie z procedurą wycofania artykułów spożywczych o niewłaściwej jakości opracowaną w zakładzie w ramach obowiązującego systemu HACCP/GHP.

O zaistniałej nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole drogą elektroniczną pod adresami e-mail: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie pod numerami: 695-426-274; 603-606-209. 

Grzyby

logo psse 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole!
- RADZI Grzyby zbieraj rozważnie i jedz ze smakiem! 

grzyby
View Service

Informacja z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018 na terenie powiatu kolskiego.

View Service

Konkurs „Nie Daj Szansy AIDS”

logo psse  Konkurs „Nie Daj Szansy AIDS” aids
View Service

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem: „Bądźmy zdrowi"

logo psse

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem: „Bądźmy zdrowi"

View Service

Bezpieczeństwo na sali zabaw

olac zabaw ulotka

Rodzicu! Nauczycielu! Zadbaj o lekki tornister

tornistryulotka

Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego 2017

- wspólna promocja  powiatu kolskieg

View Service

Dzień 14 sierpnia 2017r.

UWAGA!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole przedkłada informację w związku z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) o wydaniu Zarządzenia nr 6 /2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r, dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole zarządzając co następuje:

Dzień 14 sierpnia 2017r. jest dniem wolnym od pracy.

RAPORT O SYTUACJI I ZAGROŻENIACH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

RAPORT

O SYTUACJI I ZAGROŻENIACH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

View Service

Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miesiącu lipcu 2017r.

wypoczynek

Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miesiącu lipcu 2017r.

 

                  Zgodnie z wykazem w elektronicznej bazie wypoczynku na terenie powiatu kolskiego zarejestrowano 7 turnusów wypoczynku letniego, w tym 6 turnusów półkolonii w miejscu zamieszkania oraz 1 turnus obozu jeździeckiego. Ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało 149 dzieci.

                  Placówki wypoczynku letniego oferowały uczestnikom różnorodne zajęcia: artystyczne, plastyczne, gry i zabawy językowe, zajęcia sportowe, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne na powietrzu, zajęcia w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, zajęcia promujące aktywność fizyczną, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole z lokalnej twórczości ludowej oraz nauki języka migowego. Organizowane były jednodniowe wycieczki.

View Service

K O M U N I K A T

K O M U N I K A T

                            

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole powołując się na art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników ( Dz. U. z 2016 poz. 1961) informuje podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące rolniczy handel detaliczny żywności pochodzenia roślinnego, w tym rolników indywidualnych, o obowiązku rejestracji i przestrzegania wymagań ujętych w dziale II rozdziale 10a „Rolniczy handel detaliczny” ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 ze zm.).

View Service

Upał...

upały

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 300C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach od 12 do 13.

View Service

Handel Obwoźny (Ruchomy) - wymagania sanitarne

 

auto

Handel Obwoźny (Ruchomy) - wymagania sanitarne

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w związku z licznymi skargami mieszkańców dotyczącymi sprzedaży pieczywa w handlu obwoźnym, informuje konsumentów o wymaganiach zgodnych z przepisami sanitarnymi dotyczącymi zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych przy transporcie środków spożywczych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261), oraz Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 149 z późn. zm.) i realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych.

View Service

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ W KRYTEJ PŁYWALNI W KOLE

logo psse

INFORMACJA O  JAKOŚCI WODY BASENOWEJ 
W KRYTEJ PŁYWALNI W KOLE

na dzień 12.07.2017r.

 

View Service

„Kręci mnie bezpieczeństwo …. w wakacje”

„Kręci mnie bezpieczeństwo …. w wakacje”

Kwitnące Wakacje w MDK u

 

View Service

Kampanie informacyjne

Kleszcze Szczepienia Zosia zapobiega wszawicy
kleszcze szczepienia wszawica

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

wzw

W związku z odnotowaniem zwiększonej liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A na terenie województwa wielkopolskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole przypomina podstawowe informacje odnośnie etiologii, objawów oraz profilaktyki ww. choroby.

View Service

BĄBLOWICA

bablownica

Bąblowica jest groźną chorobą pasożytniczą, dotykającą zarówno ludzi, jak i zwierzęta, głównie psy, koty, owce, konie i gryzonie. Zarażenie tym pasożytem jest bardzo niebezpieczne, ponieważ choroba przez wiele lat rozwija się w ukryciu. Po tym czasie w organizmie człowieka znajduje się już jeden lub kilka dużych bąbli określanych, jako cysty lub torbiele. Mogą się one rozrastać do znacznych rozmiarów i osiągać nawet 20 centymetrów średnicy i ciężar jednego kilograma.

View Service

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ W KRYTEJ PŁYWALNI W KOLE

View Service

KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW

 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672)

WIĘCEJ

Konferencja edukacyjna Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu jest organizatorem konferencji edukacyjnych pt.: „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”. Konferencje są realizowane w ramach działań edukacyjnych Głównego Inspektora Sanitarnego związanych ze zwalczaniem zagrożeń wynikających z używania nowych narkotyków.

20 października 2016r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, os. Przyjaźni 118 odbyła się konferencja, na którą zaproszono pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania działające w placówkach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyło 70 pielęgniarek.

Czytaj cały artykuł

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Zbliża się kolejny Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. 

Czytaj cały artykuł

Informacja o poradach grzybowych.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2016 r. grzyboznawcy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu porad udzielają do godziny 15.00. Natomiast w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 listopada 2016 r., porady grzyboznawców nie będą udzielane.

Porady grzybowe - informacja

„Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2016 r. grzyboznawcy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu porad udzielają do godziny 15.00.
Natomiast w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 listopada 2016 r., porady grzyboznawców nie będą udzielane”.

Konferencja edukacyjna "Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny serdecznie zaprasza pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania do udziału w Konferencji pt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”, która odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku w godz. 10.30 - 15.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Poznaniu, os. Przyjaźni 118, pok. 101.

Czytaj cały artykuł

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi (Europa Donna). Jego celem jest przypominanie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi.

Czytaj cały artykuł

RUSZA SZÓSTA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.

Czytaj cały artykuł

"Nie daj szansy AIDS"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do udziału w konkursie dot. profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Krótki film o HIV”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zależności pomiędzy ryzykiem zakażenia HIV a używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych „dopalaczy”.

Czytaj cały artykuł

Szkolenie - Zapobieganie zakażeniom HCV

Informacja o szkoleniu - pobierz

Regulamin konkursu "Bądźmy zdrowi"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do współpracy przy realizacji VI edycji konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”

Czytaj cały artykuł