Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

UWAGA!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje o przyjęciu prób kału do badań w kierunku schorzeń jelitowych do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osobom podejmującym lub wykonującym pracę, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, zgodnie z art. 6 i 7 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019r. poz. 1239 ze zm.), badania przeprowadza PSSE w Koninie, ul. Staszica 16. Numer kontaktowy tel. 63 2439052 wew. 922.

Osoby skierowane przez Oddział Nadzoru do Spraw Epidemiologii (osoby chore, osoby z kontaktu z chorymi), dostarczają próby w wyznaczonym dniu w godzinach od 7.30 do 10.00. do PSSE w Kole (pokój Nr 5).

Wymazówki i zlecenia przeprowadzenia badań w kierunku schorzeń jelitowych wydawane są bezpłatnie w PSSE w Kole.

 

Zlecenie na badanie

Zlecenie na badanie

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo