Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

UWAGA!

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole informuje, że próby kału do badań w kierunku schorzeń jelitowych w miesiącu:

- październiku będą przyjmowane w dni: 8, 15, 22,

- listopadzie będą przyjmowane w dni: 5, 19, 26.

W miesiącu grudniu, próby nie będą przyjmowane.

W przypadku jakichkolwiek zmian, informacja zostanie podana do wiadomości publicznej.

 

Bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/Shigella

Próbki przyjmujemy we wtorki w godzinach od 8.30 do 11.30 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole, ul. Toruńska 72 (pokój nr 23 - parter)

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:
- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:
- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Informacje dodatkowe:
Wyniki badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wpisywane są do książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy. Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno - epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej orzeczenie lekarskie:
- o zdolności do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
- o czasowych lub trwałych przeciwskazaniach do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 

Zlecenie na badanie

Zlecenie na badanie

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo