Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 2
bib


hto


 


Wytyczne dla salonów kosmetycznych.

kos 

1. Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/?fbclid=IwAR1XRqQSa_YR0q9lNyEFkYEGxte27znLU3tkbzgSlzut2hVfGZ6Enjrn7iA

2. Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/

3. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej

https://gis.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zakrywania-ust-i-nosa-w-przestrzeni-publicznej/

4. Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

http://psse-konin.pl/images/aktualnosci/koronowirus/Wytyczne_dot_postepowania_z_odpadami_w_czasie_wystepowania_zakazen_koronawirusem_SARS-CoV-2.pdf

5.ULOTKA NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA W OŚRODKACH DPS

6. ULOTKA NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

7. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W CZASIE EPIDEMII

 

3