Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

 

Udzielanie informacji w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Udzielanie informacji w zakresie działań PIS Numer telefonu  Komórka organizacyjna 
 Kontakt dla mediów
(63) 272 22 79 wew.18
Rzecznik Prasowy
Anna Krupińska 
 Profilaktyka chorób zakaźnych
 Obowiązkowe szczepienia ochronne
(63) 272 22 79 wew.18
Oddział Nadzoru
ds. Epidemiologii 

 Informacje dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w  zakresie nadzoru bieżącego)
 Informacje ogólne
 Porady grzybowe
 Zgłaszanie skarg na niewłaściwą jakość środków spożywczych
 Butelkowane wody mineralne
 Znakowanie środków spożywczych
 Suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 Stosowanie zasad GHP/GMP, systemu HACCP w zakładach obrotu i produkcji żywności
 Kosmetyki, żywność genetycznie modyfikowana (GMO), środki zastępcze
 Import/eksport żywności
 Zanieczyszczenia żywności

(63) 272 22 79 wew.14
 
Oddział Nadzoru ds. Higieny Żywności i Żywienia

 Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli
 Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
 Baseny kąpielowe
 Uciążliwości powodowane elementami środowiska zewnętrznego (uciążliwości  zapachowe, hałas itp.)
 Działalność obiektów usługowych ( m.in. obiekty fryzjersko-kosmetyczne, hotele, obiekty  turystyczne, transport)
 Ekshumacja
 Zagadnienia dotyczące placówek służby zdrowia

(63) 272 22 79 wew.12
 
Oddział Nadzoru
ds.Higieny Komunalnej

 Warunki BHP w zakładach pracy
 Czynniki rakotwórcze
 Czynniki biologiczne
 Substancje chemiczne i ich mieszaniny
 Produkty biobójcze
 Choroby zawodowe
 Warunki BHP w zakładach pracy

(63) 272 22 79 wew.19
 
Oddział Nadzoru
ds.Higieny Pracy
 Warunki sanitarno-higieniczne nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku dzieci i  młodzieży
(63) 272 22 79 wew.20
Oddział Nadzoru
ds.Higieny Dzieci i Młodzieży

 Opiniowanie projektów
 Uwarunkowania środowiskowe
 Sprawozdanie z pomiarów PEM
 Odbiory obiektów
 Opiniowanie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko  (m.in. m.p.z.p., studium) Odstępstwa od warunków technicznych
 Programy dostosowawcze obiektów służby zdrowia

(63) 272 22 79 wew.21 
 
Oddział Nadzoru
ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 Realizacja programów z zakresu profilaktyki antytytoniowej w szkołach
 Inne działania o tematyce antytytoniowej
 Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”
 Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”
 Realizacja działań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS
 Program „Trzymaj Formę!”
 Realizacja działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowanych i  koordynowanych przez WSSE w Poznaniu na terenie powiatu kolskiego

(63) 272 22 79 wew.20

Oświata Zdrowotna

i Promocja Zdrowia