Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny  Kierownik Oddziału
tel. 63-2722279 w. 10


Oddział Nadzoru  Kierownik Oddziału Nadzoru
tel. 63-2722279 w. 11


Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii  tel. 63-2722279 w. 18


Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia tel. 63-2722279 w. 14


Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej  tel. 63-2722279 w. 12


Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy  tel. 63-2722279 w. 19


Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży  tel. 63-2722279 w. 20


Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego  tel. 63-2722279 w. 21


Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej  tel. 63-2722279 w. 16


Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń  tel. 63-2722279 w. 10


Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych  tel. 63-2722279 w. 18


Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki  tel. 63-2722279 w. 10


Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  tel. 63-2722279 w. 20


Stanowisko Pracy Głównego Księgowego  tel. 63-2722279 w. 13


Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości  tel. 63-2722279 w. 19


Stanowisko Pracy Radcy Prawnego  tel. 63-2722279 w. 11


Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych  tel. 63-2722279 w. 18


Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych  tel. 63-2722279 w. 16