Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Kręci mnie bezpieczeństwo …. nad wodą

IMG 20200711 WA0010

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole przyłączył się do akcji profilaktycznej  „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”. W akcji wzięły udział służby powiatowe tj.: Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie, Polski Czerwony Krzyż o/Koło, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe o/Koło.

Wśród osób wypoczywającymi nad jeziorem brdowskim oraz wśród osób zrzeszonymi przez Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów” propagowano zdrowy styl życia wolny od nałogów palenia tytoniu i zażywania narkotyków, dopalaczy. Policjanci i pracownik Inspekcji Sanitarnej ostrzegali przed zgubnymi skutkami zażywania nowych narkotyków oraz przestrzegali przed skutkami palenia papierosów tradycyjnych i e - papierosów. Zachęcano wszystkich od aktywnego spędzania wolnego czasu.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce przypomniano o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą,

W ramach prowadzonego projektu „Mały kleszcz duży problem” uczestnicy spotkania usłyszeli podstawowe informacje o kleszczach, dowiedzieli się jak się uchronić przed ukąszeniem i o sposobach postępowania po ukąszeniu przez kleszcza, o wykorzystaniu kleszczołapek oraz o chorobach odkleszczowych.

Strażacy wraz przedstawicielami PCK zaprezentowali na fantomie jak działa AED czyli urządzenie, które przy pomocy impulsu elektrycznego może przywrócić prawidłowy rytm serca. Instruktorzy podkreślali, że nie potrzeba przechodzić żadnego specjalistycznego kursu do obsługi tego urządzenia. Wszyscy chętni mogli pod okiem fachowców przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Ważne jest, aby się nie bać pomagać.

Celem akcji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Pomimo pochmurnej aury zainteresowanie przedstawianą tematyką było duże.

             

Przygotowała: st. asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w PSSE  Koło - mgr inż. Beata Biskupska.