Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Komunikat dla mieszkańców powiatu kolskiego

KOMUNIKAT

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOLSKIEGO

OSOBY, KTÓRE MIAŁY BLISKI KONTAKT- CZYLI DŁUŻSZY NIŻ 15 MINUT – Z OSOBĄ Z POTWIERDZONĄ INFEKCJĄ WYWOŁANĄ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 ORAZ MAJĄCE GORĄCZKĘ (> 38˚C), KASZEL, DUSZNOŚĆ POWINNY ZADZWONIĆ DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KOLE, GDZIE UZYSKAJĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DALSZEGO POSTĘPOWANIA.

TELEFON ALARMOWY 695 426 274 PSSE W KOLE DOSTĘPNY CAŁĄ DOBĘ.

JAK NALEŻY ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED ZAKAŻENIEM:

- UNIKAĆ SKUPISK LUDZKICH

- MYĆ CZĘSTO RĘCE WODĄ Z MYDŁEM

- ZASŁANIAĆ KASZEL PRZEDRAMIENIEM LUB CHUSTECZKĄ JEDNORAZOWĄ, KTÓRĄ NALEŻY WYRZUCIĆ DO KOSZA.