Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Z młodzieżą o uzależnieniach

logo psse Z młodzieżą o uzależnieniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole  informuje, że w dniu 8 stycznia w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają", we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole przeprowadzono szkolenie dla młodzieży z klas VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Babiaku. Celem kampanii jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. 

Uświadomiono młodzieży, że sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale i poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i ciągle modyfikowany. Nigdy nie wiadomo jak ludzki organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej.

Szkolenie przeprowadzono w formie zajęć warsztatowych i edukacyjnych, gdzie udowodniono, że zażywanie substancji psychoaktywnych wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia, a nawet życia. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kole omówił skutki prawne związane z posiadaniem i zażywaniem narkotyków oraz środków zastępczych.