Logo niepodlegla

Kampania Narkotyki i dopalacze zabijają

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że w dniu 2 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury uczestniczył w spotkaniu inaugurującym kampanię „Narkotyki i dopalacze zabijają” zainicjowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kole. Kontynuując tematykę zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w dniu 15 kwietnia br. wraz z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kole przeprowadzono spotkanie edukacyjno – profilaktyczne. Adresatami prelekcji byli nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole. W ramach kampanii pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło przewodnie brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty!” słuchacze poznali rodzaje środków odurzających oraz sposoby ich działania oraz na co należy zwrócić uwagę, by rozpoznać poszczególne substancje. Poruszona została również tematyka zagrożeń płynących         z zażywania tzw. dopalaczy oraz jakie zagrożenia zdrowotne i konsekwencje zdrowotne niesie za sobą używanie tych środków. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole zaprezentował spot, który jest jednym z głównych elementów kampanii, oraz omówił konsekwencje prawne związane z przestępczością narkotykową oraz przedstawił algorytm działania w przypadku ujawnienia narkotyków w szkole. Podkreślono rolę szkoły, nauczyciela i rodzica w przypadku dostrzeżenia, że dziecko eksperymentuje lub jest uzależnione od narkotyków.