Logo niepodlegla

Konkurs „ Palić nie palić - oto jest pytanie”

logo psse

Konkurs „Palić nie palić - oto jest pytanie

no smoking

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. W ramach działań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia dzieci, młodzieży oraz dorosłych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole podejmuje szereg działań, w tym działania antytytoniowe. Międzynarodowe badanie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) przeprowadzone w Polsce w 2014 roku nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży wskazuje, że 44% młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat ma za sobą pierwsze próby palenia. To skłoniło do kontynuacji działań edukacyjnych w tej grupie wiekowej w postaci XIX edycji konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy, zachęcenie uczniów do twórczej pracy. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Organizatorami konkursu są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego, wojewódzkiego.

Zadaniem konkursowym tegorocznej edycji będzie przygotowanie komiksu, który będzie propagowała zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e -papierosów.

Na etap powiatowy szkoły przesyłają pracelaureata I miejsca do dnia 05.04.2019r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole, ul. Toruńska 72, 62-600 Koło. Zwycięska gra będzie reprezentowała powiat kolski w etapie wojewódzkim.

Przygotowała: Beata Biskupska - st. asystent Oświaty i Promocji Zdrowia w PSSE Koło.

REGULAMIN Konkursu Palić nie palić 2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2