Logo niepodlegla

Konkurs „Tytoń - od leku po truciznę”

logo psse

Konkurs „Tytoń - od leku po truciznę”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”. Niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania papierosów tradycyjnych i e-papierosów wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat, skłoniło do działań edukacyjnych w tej grupie wiekowej, co zaowocowało ogłoszeniem konkursu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy, zachęcenie uczniów do twórczej pracy. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Film ma uwzględniać aspekt historyczny palenia tytoniu (wynalezienie przez Indian, przywiezienie do Europy przez Kolumba, „zastosowanie lecznicze”), udowodnioną szkodliwość palenia tytoniu, wprowadzenie do użytku e-papierosów, a także aspekt zdrowotny, społeczny i ekonomiczny palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów.

Organizatorami konkursu są Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego, wojewódzkiego.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie, którego zadaniem będzie przygotowanie filmu przez jedną osobę lub zespół składający się z 2 osób, który będzie propagował zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Na etap wojwódzki szkoły dostarczają wszystkie prace z etapu szkolnego do dnia 19.04.2019r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole, ul. Toruńska 72, 2-600 Koło, następnie zostaną one przekazane na etap wojwódzki.

Bardzo proszę zwrócić uwagę na zasady konkursu oraz na sposób opisania prac konkursowych zawarte w załączonym regulaminie.

Przygotowała: Beata Biskupska - st. asystent Oświaty i Promocji Zdrowia w PSSE Koło.

REGULAMIN Konkursu od leku do po truciznę 2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3