Logo niepodlegla

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia,

w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie zapraszają do udziału w VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanego w ramach XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

           Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.        
           Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i gimnazjalnych (klasy III). Jest on skierowany zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.  

W załączeniu przekazuję Instrukcję zgłaszania szkoły oraz uczniów do udziału
w Konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2018/2019.

Zasadniczą zmianą w procesie zgłaszania jest wyrażenie zgody rodzica na udział ucznia
w Konkursie.  Dotychczas odbywało się to za pośrednictwem papierowego formularza, obecnie po dodaniu ucznia w Internetowym Systemie Konkursowym rodzic otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z formularzem, który po wypełnieniu wysyła również on-line.

Kolejną zmianą w procesie zgłaszania jest przesłanie formularza zgłoszeniowego szkoły. Dokument należy wydrukować, podpisać i wysłać on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji do dnia 14 grudnia 2018r.

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl   lub www.psse-kolo.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.