Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Komunikat PPIS w Kole z dnia 31.10.2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

komunikat.