Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Sezon grzybowy

borowik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole RADZI Grzyby zbieraj rozważnie i jedz ze smakiem!

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzybowym, na targowiskach pojawiają się w sprzedaży świeże grzyby. Czasem trudno odróżnić gatunki jadalne od trujących. Pomyłka może być szczególnie niebezpieczna i mieć tragiczne następstwa, szczególnie w przypadku zbierania grzybów blaszkowatych. W Polsce rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Spotykamy gatunki śmiertelnie trujące, trujące, warunkowo jadalne i jadalne.

Zatrucia grzybami możemy uniknąć, jeżeli:

- Zachowamy rozwagę i będziemy zbierać tylko gatunki dobrze nam znane.

- Ze ściółki będziemy wyjmować całe owocniki, zwracając również uwagę na trzon, który zawiera ważne charakterystyczne cechy umożliwiające odróżnienie gatunków trujących od jadalnych.

- Przy zbieraniu grzybów obejrzymy dokładnie cały owocnik i ustalimy przynależność gatunkową grzyba. W przypadku wątpliwości dany okaz wyrzucimy.

- Nie będziemy zbierać małych grzybów, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku.

- Będziemy pamiętać, że większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe, a muchomory mają blaszki białe.

- Nie będziemy zbierać olszówek i innych grzybów szkodliwych dla zdrowia, powodujących zaburzenia żołądkowo – jelitowe.

- Będziemy zbierać grzyby do przewiewnych koszy lub łubianek, nigdy do plastikowych woreczków, gdyż ulegają zaparzeniu, w wyniku czego powstają w nich substancje trujące.

- Nie będziemy przechowywać potraw z grzybów nawet w lodówce, pamiętając, że psują się one łatwo i szybko i powstają w nich substancje trujące.

Pamiętajmy, że wszystkie zatrucia objawiają się bólami głowy, brzucha, nudnościami i biegunką. Konieczna jest wtedy pomoc lekarza, żadna inna nie pomoże, gdy stan zdrowia ciągle się pogarsza.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, iż wszystkie grzyby przeznaczone do sprzedaży, m.in. na targowiskach powinny posiadać ocenę klasyfikatora. Ponadto każdy grzybiarz w przypadku braku pewności, że zebrane grzyby są jadalne możne skorzystać z porad klasyfikatorów grzybów w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole, ul. Toruńska 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 9.00.