Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Światowy Dzień bez Tytoniu

logo psse tyton

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole informuje, że Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów.

Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne. Dzień ma równie zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia bez Tytoniu:

„Tytoń i choroby serca”

 Kampania ma zwiększyć świadomość na temat:

- związku między tytoniem a sercem i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym udar, które łącznie są wiodącymi światowymi przyczynami śmierci;

- działań i środków, które kluczowi odbiorcy, w tym rządy i społeczeństwo, mogą podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia serca powodowanego przez tytoń.

W ramach  obchodów „Światowego  Dnia Bez Tytoniu” w dniu 18 maja 2018 roku odbył się      w Babiaku festyn, którego organizatorami byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole, samorząd gminy Babiak i firma Tönsmeier. Do udziału w akcji zostały zaproszono placówki oświatowe z Babiaka oraz Nadleśnictwo w Kole.

Uczestnicy rozpoczęli festyn barwnym przemarszem ulicami Babiaka z przygotowanymi transparentami o tematyce antynikotynowej i proekologicznej. Następnie wszyscy uczestnicy zgromadzili się w hali sportowej, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali część artystyczną. Na wszystkich uczestników czekało mnóstwo atrakcji: konkursy, krzyżówki, aerobik, gry, zabawy                     o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej.

Ponadto w ramach obchodów „Światowego  Dnia Bez Tytoniu” przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu został ogłoszony konkurs ph.: „Palić nie palić oto jest pytanie”. Konkurs skierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych i polegał na przygotowaniu gry planszowej, która będzie propagowała zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Laureatami etapu powiatowego przedmiotowego konkursu zostali:

 I miejsce: Rafał Klimek - Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej,

II miejsce - Monika Urbaniak - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie,            

III miejsce - Julita Zarywna - Szkoła Podstawowa w Kościelcu.

Każda okazja jest dobra do promowania zdrowego stylu życia w czystym środowisku.