Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV

logo psse stop hiv

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Powiatowy w Kole informuje, że od roku 2007 prowadzone są działania w ramach projektu edukacyjnego „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV”, w dniu 22 maja 2018 r. już po raz 11 zostało przeprowadzono szkolenie                 w ramach realizacji tego projektu. Szkolenie skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kolskiego. Dzięki uprzejmości kierownictwa i pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole szkolenie miało miejsce                     w siedzibie MOPiPR-u przy ul. Dąbskiej 40. Do współpracy w ramach profilaktyki uzależnień przyłączyli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie    w Kole oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole.

 Młodzież została zapoznana z najnowszą wiedzą na temat HIV/AIDS: sytuacją epidemiologiczną  i danymi statystycznymi znaczeniem terminów HIV i AIDS, podstawową budową i działaniem wirusa HIV, z drogami zakażenia, przebiegiem zakażenia, diagnostyką, leczeniem i prawnymi i etycznymi  aspektami HIV/AIDS. Zaprezentowany został materiał kampanijny na temat tolerancji dla osób żyjących z HIV/AIDS.

Unikanie alkoholu i narkotyków odgrywa również kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się HIV – nie dlatego, że dana osoba może bezpośrednio się zakazić HIV, ale dlatego, że picie alkoholu i branie narkotyków często prowadzi do zachowań ryzykownych, często utratę wszelkich zahamowań, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia, dlatego też  do współpracy zaproszono pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, którzy przekazali informacje dotyczące skutków spożywania alkoholu.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole podzielił się doświadczeniami z zakresu przyjmowania substancji psychoaktywnych. Omówiono również prawne aspekty posiadania i używania przez młodzież narkotyków i substancji psychoaktywnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiety informacyjne dotyczące tematyki HIV/AIDS celem wykorzystania w działaniach edukacyjno-informacyjnych w szkole.