Logo niepodlegla

AKTUALNOŚCI PSSE KOŁO

Co robić gdy pogryzie nas zwierzę?

zly piesCo robić gdy pogryzie nas zwierzę?

Czytaj więcej...

UFI- niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

Identyfikator UFI
Co to jest kod UFI ? Identyfikator UFI – 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”, który jest generowany poprzez narzędzie Europejskiej Agencji Chemikaliów (narzędzie będzie dostępne na stronie internetowej ECHA) na podstawie numeru VAT podmiotu zgłaszającego (w Polsce na podstawie numeru NIP, Numer Identyfikacji Podatkowej) i wewnętrznego numeru formulacji nadanego przez podmiot. Wygenerowanie kodu UFI będzie bezpłatne. Identyfikator ten umożliwi jednoznaczną identyfikację mieszaniny i połączenie jej z informacjami na temat zagrożeń i właściwości, zgłoszonymi przez odpowiedzialny podmiot. Kod UFI będzie musiał być umieszczany trwale na etykiecie produktu (mieszaniny) i zgłaszany wraz z notyfikacją mieszaniny. Kod ten jest unikalny dla każdej receptury i musi być zmieniany, jeśli w recepturze mieszaniny nastąpi jakakolwiek zmiana (ilościowa lub jakościowa). Natomiast zmiana kodu UFI wymusza konieczność aktualizacji zgłoszenia mieszaniny.

Wiecej informacji w artykule.

 

Komunikat międzyresortowej komisji ds. NDS i NDN

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji informujemy, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.Komunikaty Komisji ds. NDS i NDN

Komunikaty – odnośnik do strony internetowej: 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

  1. Załącznik
  2. Załącznik

Finał etapu powiatowego konkursu Palić nie palić oto jest pytanie?

Finał etapu powiatowego konkursu na komiks

Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Czytaj więcej...

Profilaktyka Raka Piersi w Saint Gobain

Profilaktyka Raka Piersi

w firmie Saint - Gobain w Kole

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie przed upałami

W ślad za Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwowy Powiatowy Inspektor w Kole - ostrzega! W upał bardzo łatwo o odwodnienie ? O tym, że dorosły człowiek powinien wypijać przynajmniej 2 litry wody dziennie wie każdy ? Jednak dlaczego jest tak ważna w naszym życiu

Czytaj więcej...

Światowy Dzień bez Tytoniu

logo psse

31 maja  - Światowy Dzień Bez Tytoniu

pluca

 

Czytaj więcej...

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV

„Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV”

Czytaj więcej...

Wiem nie biorę! Jestem bezpieczny

Niebezpieczne skutki używania dopalaczy.

Czytaj więcej...

Terminy przyjmowania prób do badania kału na obecność pałeczek Salmonella/Shigella

UWAGA!!

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole informuje, że próby do badania kału na obecność pałeczek Salmonella/Shigella w miesiącu CZERWCU 2019r.

będą przyjmowane w następujących dniach:

04.06.2019r. i 11.06.2019r.

W miesiącu LIPCU i SIERPNIU

próby nie będą przyjmowane

 Kolejny pobór prób odbędzie się 03 WRZEŚNIA 2019r.

Ocena warunków sanitarno-higienicznych podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego

Ocena warunków sanitarno-higienicznych podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego

Czytaj więcej...

Szczepienia

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia,

w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Czytaj więcej...

Komunikat PPIS w Kole z dnia 31.10.2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

komunikat.

Samorząd Dąbia z okazji mijającej kadencji dziękuje Ewie Lewickiej - Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kole za owocną współpracę

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 10.05.2018r. w sprawie Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat