Logo niepodlegla

AKTUALNOŚCI PSSE KOŁO

Niepodległa do Hymnu

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora PSSE w Kole z dnia 31.10.2018r. w sprawie ustalenia dnia 24.12.2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Kole.

Zarządzenie nr 9/2018

Komunikat PPIS w Kole z dnia 31.10.2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

komunikat.

Samorząd Dąbia z okazji mijającej kadencji dziękuje Ewie Lewickiej - Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kole za owocną współpracę

Wolna Polska to Zdrowa Polska

Różowy Październik

 

Czytaj więcej...

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019”

Czytaj więcej...

Konkurs „Nie daj szansy AIDS”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”. Konkurs jest jednym z wielu zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021. Pomysłodawcą i organizatorem tegorocznego Konkursu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Poradnik dla przedsiębiorców - Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 10.05.2018r. w sprawie Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat