Logo niepodlegla

AKTUALNOŚCI PSSE KOŁO

Zagrożenia to zniszczenia

Światowy dzień zdrowia

7 kwietnia 2019r.

 1

Czytaj więcej...

Profilaktyka raka piersi w ZSCKR w Powierciu

Profilaktyka Raka Piersi

Czytaj więcej...

Konkurs „ Palić nie palić - oto jest pytanie”

logo psse

Konkurs „Palić nie palić - oto jest pytanie

no smoking

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”. W ramach działań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia dzieci, młodzieży oraz dorosłych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole podejmuje szereg działań, w tym działania antytytoniowe. Międzynarodowe badanie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) przeprowadzone w Polsce w 2014 roku nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży wskazuje, że 44% młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat ma za sobą pierwsze próby palenia. To skłoniło do kontynuacji działań edukacyjnych w tej grupie wiekowej w postaci XIX edycji konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.

Czytaj więcej...

Konkurs „Tytoń - od leku po truciznę”

logo psse

Konkurs „Tytoń - od leku po truciznę”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole zaprasza do udziału w konkursie pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”. Niepokojące zjawisko rozpowszechnienia i używania papierosów tradycyjnych i e-papierosów wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat, skłoniło do działań edukacyjnych w tej grupie wiekowej, co zaowocowało ogłoszeniem konkursu pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”.

Czytaj więcej...

Ocena warunków sanitarno-higienicznych podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego

Ocena warunków sanitarno-higienicznych podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego

Czytaj więcej...

Szczepienia

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia,

w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Czytaj więcej...

Komunikat PPIS w Kole z dnia 31.10.2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

komunikat.

Samorząd Dąbia z okazji mijającej kadencji dziękuje Ewie Lewickiej - Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kole za owocną współpracę

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 10.05.2018r. w sprawie Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat