Logo niepodleglaLogosłużbycywilnej

AKTUALNOŚCI PSSE KOŁO

Stanowisko dotyczące przeprowadzania badań bilansowych dzieci

indeks

Czytaj więcej...

Chroń życie – umyj ręce

logo psse

„Chroń życie - umyj swoje ręce”

rece

Czytaj więcej...

Zalecenia dotyczące postępowania przeciwepidemicznego przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Czytaj więcej...

Lista oddziałów zakaźnych i kontaktów telefonicznych  w Wielkopolsce.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób powracających z Chin, Północnych Włoch i Korei Południowej

Czytaj więcej...

Informacje dla powracających z Północnych Włoch

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Czytaj więcej...

Konkurs na napisanie apelu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

logo psse

Palić nie palić

Czytaj więcej...

Mój Walenty jest THE BEST idzie ze mną zrobić test

walenty

Czytaj więcej...

Z rodzicami o uzależnieniach

logo psse

„Z rodzicami o uzależnieniach”

Czytaj więcej...

Sezon na kleszcza rozpoczęty

logo psse

Sezon na kleszcza rozpoczęty

 Obraz1

Czytaj więcej...

Nowy system powiadamiania wprowadzania do obrotu środków spożywczych prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny

Czytaj więcej...

Skąd się biorą produkty ekologiczne

logo psse

„Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Czytaj więcej...

Kampania pn. "Oszczędź dziecku ospy"

logo psse

Kampania pn. "Oszczędź dziecku ospy" 

Czytaj więcej...

Z młodzieżą o uzależnieniach

logo psse Z młodzieżą o uzależnieniach.
Czytaj więcej...

Komary w Polsce

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

komar

Czytaj więcej...

Co robić gdy pogryzie nas zwierzę?

zly piesCo robić gdy pogryzie nas zwierzę?

Czytaj więcej...

UFI- niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

Identyfikator UFI
Co to jest kod UFI ? Identyfikator UFI – 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej”, który jest generowany poprzez narzędzie Europejskiej Agencji Chemikaliów (narzędzie będzie dostępne na stronie internetowej ECHA) na podstawie numeru VAT podmiotu zgłaszającego (w Polsce na podstawie numeru NIP, Numer Identyfikacji Podatkowej) i wewnętrznego numeru formulacji nadanego przez podmiot. Wygenerowanie kodu UFI będzie bezpłatne. Identyfikator ten umożliwi jednoznaczną identyfikację mieszaniny i połączenie jej z informacjami na temat zagrożeń i właściwości, zgłoszonymi przez odpowiedzialny podmiot. Kod UFI będzie musiał być umieszczany trwale na etykiecie produktu (mieszaniny) i zgłaszany wraz z notyfikacją mieszaniny. Kod ten jest unikalny dla każdej receptury i musi być zmieniany, jeśli w recepturze mieszaniny nastąpi jakakolwiek zmiana (ilościowa lub jakościowa). Natomiast zmiana kodu UFI wymusza konieczność aktualizacji zgłoszenia mieszaniny.

Wiecej informacji w artykule.

 

Komunikat międzyresortowej komisji ds. NDS i NDN

Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji informujemy, iż pojawiły się komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdującej się w projektach dyrektyw.

Należy zwrócić uwagę na wiążące wartości i propozycje wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych.Komunikaty Komisji ds. NDS i NDN

Komunikaty – odnośnik do strony internetowej: 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

  1. Załącznik
  2. Załącznik

Wiem nie biorę! Jestem bezpieczny

Niebezpieczne skutki używania dopalaczy.

Czytaj więcej...

Szczepienia

Komunikat PPIS w Kole z dnia 31.10.2018r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

komunikat.

Samorząd Dąbia z okazji mijającej kadencji dziękuje Ewie Lewickiej - Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kole za owocną współpracę

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole z dnia 10.05.2018r. w sprawie Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat